Google PlusFacebook
Рехабилитация и кинезитерапия
REHASOFIA

Масажи

   Масажът е пасивен кинезитерапевтичен метод, при който се нанасят дозирани механични въздействия върху тялото чрез различни похвати, изпълнявани от ръката на масажиста. Тъй като действа върху организма по механичен път, масажът принадлежи към физикалните методи на лечение и е част от физикалната медицина.
Механичното дразнене въздейства върху кожата, подкожната тъкан, фасции, мускули, периост и вътрешни органи. Тези дразнения предизвикват ответни реакции, които при правилна дозировка водят до положителен лечебен ефект.


Механично действие


   Чрез похватите от разтриването кожата се размества спрямо подлежащите слоеве. Получава се олющтване на епидермалния слой клетки и така се отварят потните и мастните жлези. Кожата се разтяга, а цикатриксите и срастванията се разкъсват. Мускулите стават по- еластични и разтегливи. Чрез различни дрениращи похвати лимфата се придвижва от периферията към регионалните лимфни възли, а тъканните течности и отоците се разнасят.

 


Рефлекторно- основно действие


   Рецепторният апарат приема дразненето и изпраща импулси по аферентните (сетивни) пътища до ЦНС. От там се получава отговор по еферентните нервни пътища както към тъканите, които са обработени, така и до други отдалечени места, свързани по нервен път с обработваната зона и даващи специфична реакция- отговор на дразнението.
   В резултат в кожата се подобрява кръвообращението и се получава хиперемия (зачервяване). Подобряват се обменните процеси, трофиката и регенерацията в тъканите. Подобрява се кръвоснабдяването и трофиката на мускулите и се елиминират продуктите на умората. Чрез масажа е възможно да се регулират възбудно- задръжните процеси в нервната система. Той може да действа тонизиращо или релаксиращо на НС в зависимост от използваните техники. Трофиката и проводимостта на нерва също се подобряват.

 


Хуморално действие

 


   Механичното дразнене на тъканите води до продукция в тях на биологично- активни вещества, които имат изразен физиологичен ефект непосредствено върху тъканите, от които са отделени, а като попаднат в кръвта и лимфата се разнасят по целия организъм, като оказват въздействие върху него. Също така води и до продуциране на хистамин и хистаминоподобни вещества, синтезиране на витамин D в кожата и др.
   Обезболяващият ефект на акупунктурата (следователно и на масажа) се обяснява с продукцията на вещества с морфиноподобно действие (ендогенни морфини). Дразненето на сетивни нерви, провеждащи болка води до отделяне в хипофизата на ендорфини, които имат обезболяващ ефект.
   По време на масаж настъпва рефлекторно разширяване на кръвоносните съдове и отваряне на резервни капиляри. По този начин се понижава кръвното налягане, а кожата се затопля и зачервява. Масажът спомага за подобряването на обмяната на веществата и има закалителен ефект.


Биоенергийно действие

 


   Според далекоизточната философия, в човешкия огранизъм жизнената енергия протича по определени канали, като няма пряка връзка с нервната система. Механичното въздействие върху определени точки, разположени по тези меридиани може да балансира протичането на положителната енергия ЯН и отрицателната енергия ИН.