Google PlusFacebook
Рехабилитация и кинезитерапия
REHASOFIA

Мануална терапия

   Мануална терапия (терапия с ръка) до скоро беше основно пасивно извършвана , но чрез иновацията на Брайн Мълигън имаме вече и активност.Този вид терапия има силно консерватино изказване, по неапаратна функционална-диагностика на мекотъканни,неврологични и ставни проблеми. Тоест има широк спектър на приложение като терапия.

 


   Мануалният терапевт за лечението на обратимите артрокинематични ставни и мекотъканни адхезии (сраствания) използва:

  • „тракция” ,
  • „плъзгаща мобилизация” ,
  • „остилации” , „фрикция” ,
  • „стречинг”
  • други,

за да може да подобри плъзгаемоста и увеличи подвижността и съответно да намалее болката. Добрият мануален терапевт трябва да има и богати познания по анатомия , биомеханика, клинични картини , добро клинично мислене и други , но най-вече да умее изкуството да снема анамнеза, но въпреки всичко това не е достатъчно, защото изследвания доказват , че дори и най-добрите мануални терапевтични концепции имат краткосрочен ефект (седмици,месеци) . Тоест за един по дълготраен ефект , добрият терапевт трябва да може да съблюдава множество фактори, навици, начини на движение ,стресови фактори и други , и освен мануална терапия трябва да има предложения и корекции към „грешните всекидневни навици".

 

 

   Специалистът ни по Мануална терапия към концепцията Калтенборн е завършил образованието си в Германия и е с дългогодишна практика там. Но основната ни мануално терапевтична концепция по която се водим е по Брайн Мълиган , по нея имаме специалисти, които са завършили своятa преквалификация и в Германия, и в България.