Google PlusFacebook
Рехабилитация и кинезитерапия
REHASOFIA

ПНФ (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

ПНФ (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

 

   Проприоцептивно Нервномускулно Улеснение е едно тридименционално физиотерапевтично лечебно средство, което има широко приложение отнасящо се към заболяванията свързани с поведението ,съгласуването ,начинът на действие на движението. Например състояния след наранявания , операции, дегенеративни състояни , неврологични заболявание , състояния на нестабилност на опорнодвигателния апарат и други.

 


   ПНМУ(PNF) използва както Екстерорецепторите ( Сензорите които обработват и приемат дразненията идващи отвън) ,Телерецепторите ( очите и ушите) и преди всичко Проприорецепторите , така че, целенасочената съвкупноста от дразнения да стимулира едно физиологично движение. Проприорецепторите се намират и в мускулите, и в ставите, и в сухожилията , като една от основните цели на тези рецептори е да дадът информация на централната нервна система за положението и движенията на тялото в пространството. Целта на PNF-физиотерапията е чрез увеличената стимулация на сензорите на нервно-мускулната игра, да предизвикаме улеснен физиологичен модел на движение (Fazilitation) , които модели вече са запаметени ,защото в ежедневието сме ги извършвали хиляди пъти.

 


   В едно практическо изпълнение терапевтът води пациента в един тридименционален физиологичен модел в една част от тялото , но анализирайки цялостната биомеханика, съобразявайки се с ПНМУ методите – оптималното съпротивление, засилване на ирадиацията ,тактилния стимул (мануалния контакт) , позиционирането на тялото на пациента и на терапевта, вербалния стимул , визуалния стимул , тракция (удължаване,теглене) или апроксимация (притискане,компресия) , стреч , улучване на точния момент и самият PNF модел дали се извършва пасващо за пациента.

 


   И този нормален физиологичен модел на движение бива приет от ЦНС (централната нервна система) като част от комплексно движение, например ходене. На базата на това ЦНС изпраща съответните информации за мускулна активност на всички останали части на тялото. Това предававне на активноста в друг квадрант на тялото се нарича „ирадиация” .Като цяло ПНМУ (PNF) концепцията е интересна и с историята на развитието си и съответно се е доказала като концепция щом не е изчезнала от сцената на времето, и с техниките,методите, и с философията си , но това е огромен материал който не е обект на нашата интернет страница, просто искахме да имате едно кратко въведение и представа.