Google PlusFacebook
Рехабилитация и кинезитерапия
REHASOFIA

Рехабилитация по домовете

Вие или ваш близък не сте в състояние да посетите кабинета ни, например при състояния като:


Краткосрочно или дългосрочно обездвижени пациенти , след оперативни състояния , счупвания , инсулти , залежали и обгрижвани пациенти , пациенти в остри състояния(наприм. след спортна травмаили твърде силни болки в кръста).


Нашият тийм е специализиран при рехабилитацията по домовете в областа на ортопедията,неврологията и лимфологията (лимфен дренаж и бандажиране).


Рехабилитацията по домовете е важна и смислена ,ако тя бъде започната навреме, РАННАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ е изключително важна , с оглед предотвратяването на редица усложнения (декубитуси, тромбоемболия, контрактури и други).


Изготвяме индивидуални програми според нуждите и възможностите на пациента, съобразявайки околните фактори, целта ни е да извлечем максимална практическа двигателна активност, а не просто някакви упражнения. Обучението не е само за пациента , а и за обгрижващите го.